Alla inlägg av admin

kort sammanfattning av möte med Pelle Nihlmark

Pelle N gick igenom segling med J/70 och ansåg att båten är stabilare än en 606 i planing och planing uppkommer vid ca 7m/s.

Han förordar fasta positioner i båten och alltid ta ner gennakern på samma sida. Sedan anser han att varje besättning bör tillsammans gå igenom arbetat ombord genom att se på Norths You tube inslag.

Det är väldigt viktigt med besättningsplacering och att alla arbetar som en enhet med sina kroppar. Lätt vindar skall alla framåt i båten och extremt hårda länsar skall en i besättningen vara bakom rorsman.

Båtenv vikt är 750kg, Besättning: ca 4x85kg = 340kg

Besättningensvikten är 31% utav båtens hela vikt så givetvis är det en viktig parameter när det gäller farten i båten.

(Ska man jämföra detta med en Nova skulle deta vara som man hade en besättning på 23 personer ombord.

I lätt vind måste båten på kryssen ha ca 10-12 graders lälut annars får man problem med styrningen, orsaken visste inte Pelle.

Justeringen av storen i byar är viktigt och han anser att vagnen inte är tillräckligt snabb utan förordar hårt spänd  kick och släppa på storskotet. Sedan är det lite svårt att veta vem som ska sköte storskotet då två personer får vara vänd utåt i båten och har svårt att hjälpa till.

Viktigt med rullslag upp till ca 7 m/s.

Trimning av focken är viktigt för att hitta speed- och höjd-läge.

Gennakern är det viktigt att få tag i mitten underkant innan den släpps från peket. viktigt att försöka hålla gennakern uppe så länge det går för farten minskar dramatiskt efter nertagning.

/Mårten

 

Besättningsarbete J/80

Besättningsguide

Denna guide är en grundläggande instruktion för hur man seglar en J/80. Den riktar sig till både nya och erfarna besättningar, men även som en hjälp för reserver och som träningsunderlag. Guiden ligger till grund för att besättningarna lättare skall kunna fungera som en enhet och som framgångsrika team på racebanorna. Denna guide är utvecklad och översatt från en liknande guide skriven av det amerikanska J/80-klassförbundet.

Besättning:

A För [Bow]

B Mitten [Middle]

C Brunn [Cockpit]

D Rorsman [Driver]

Förberedelse till Gennackersättning vid rundning

A Se till att gennackeruthalaren är lösgjord, för att ƒ skall kunna dra ut bogsprötet (annars åker gennackern ut). Precis före rundningen av märket ställ dig i position att hissa gennackern. Se till att ha kontakt med „ och underrätta om märkets position och avstånd till andra båtar

B Före rundningen stå i position att mata ut gennackern.

C Före rundningen dra ut bogsprötet och meddela “SPRöT UTE” till „ , dra sedan ut gennackern med gennackerbomuthalaren, dra inte ut mer än till pulpit. Gör dig därefter beredd att skota gennackern, tänk på att en gipp kan bli aktuell direkt efter sättning eller till och med under sättning.

D Koncentrera dig på märkets position och släpp ut storskotet, inte för mycket på en gång. Ta sikte på vilken kurs som gäller efter rundningen.

Sättning av gennacker

A Hissa gennackern så fort som möjligt, tänk på att inte titta på fallet under sättningen utan på gennackern för att se om den fastnar eller utsättas för något annat problem. Meddela alltid “TOPP” när den är helt hissad.

B Hjälp gennackern ur säcken och se till att den inte fastnar. Om en gipp blir aktuell direkt efter sättningen skall du vara beredd att skota om gennackern på den nya bogen.

C Se till att gennackerskotet sitter fast (släpp den om en gipp skall ske under sättningen). Släpp sakta ut fockskotet och koncentrera dig på att den skall driva max. När gennackern är ½ hissad rulla in focken och lägg av fockskotet från vinschen. Dra ut gennackern med gennackerbomsuthalaren så snabbt som möjligt efter att “TOPP” har meddelats av  . Gör dig direkt beredd att trimma gennackern, fart behövs snabbt.

D Storskotet får inte släppas ut så långt att storseglet ligger mot spridarna eller vanten, detta för att inte gennackern skall klämmas. Just under sättningen skall du styra så lågt som möjligt.

Efter gennackersättning vid öppna bogar

Efter att gennackern är hissad skall storbommen tryckas ut om det behövs. Släpp ut på uthalet och cunningham samt se till att kicken är lagom ansatt. På undanvinden sitter du på rufftaket och håller ut bommen samt håller uppsikt bakåt, och informerar „ om vindar och andra båtar som kan ställa till problem.

B Efter hissningen eller när du ser att gennackern löper ut ordentligt så sätt dig på lovartsidan med ryggen mot mantåget, vilket ger „ bättre sikt framåt. Du ser till att hålla uppsikt på båtar efter oss som fortfarande kryssar och underrättar „ .

C Trimma gennackern från lovart och sitt med ryggen mot lovarts mantåg, för att ge „ sikt framåt samt att besättningen hålls samlad.

D Sitt på lovartsidan och luta dig mot pulpiten, detta ger dig en klar sikt framåt.

Efter gennackersättning vid branta bogar

A Efter hissningen ta tag i trimänden på kicken och sätt dig på lovartsrailen, relativt långt bak, med fötterna utanför.

B Efter att ha matat ut gennackern sätt dig på lovartsrailen bakom  .

C Trimma gennackern från lovart, och kom ihåg att båten lätt skär upp sig om du överskotar.

D Kommunicera med ƒ om hur högt vi kan segla. Håll utsikt under gennackern, det är bara du som ser.

Gipp

A Rulla båten genom att sätta din fot på lovarts mittersta mantågsstötta när båten börjar att svänga och byt därefter helt och hållet sida när båten har börjat att luta mot dig , och stanna där.

B Ta gennackerskotet från ƒ för att ge honom ett försprång på det nya skotet. Släpp ut på gennackerskotet allt eftersom ƒ skotar in på andra sidan. Rulla båten samtidigt med  . Innan du byter sida sträck upp det nya gennackerskotet för att underlätta för ƒ att skota gennackern snabbare.

C Räck över gennackerskotet till ‚ . Vänd dig om och greppa det nya skotet med båda händerna. Ditt mål är att ha skotat runt gennackern så att skothornet är vid vanten innan storbommen kommer över. Sätt dig på lovartsidan så fort som möjligt efter att bommen kommit över.

D Gippa båten med en konstant hastighet och med så små vinklar som möjligt, även i lätt vind. Du behöver inte bry dig om storbommen, den kommer över av sig själv. Om inte storbommen har gippat efter det att gennackern fyllt, så hjälp den över genom att ta tag i skotknippet. överstyr aldrig båten för att tvinga över bommen!!!

Lovartnedtagning av gennackern

Detta är den mest användbara nedtagningen där den största fördelen är att gennacker är direkt placerad på rätt sida för hissning igen. Andra fördelar är att den sällan blir blöt.

A Förbered dig på att lossa gennackerfallet. Vid lovartsnedtagning kan du släppa fallet mycket snabbt så fort ‚ har fått tag i duken på gennackern. övervaka fallet under en liten stund så att inga knirkar uppkommer gå därefter akteröver och ta tag i duken och hjälp till att dra ned den under tiden, det hjälper ‚ mycket. Det du sedan skall koncentrera dig på precis innan rundningen är att skota focken.

B Stå i sittbrunnen med en fot på däcket och dra i lovarts gennackerskot. Dra in gennackern så fort som möjligt. Ditt arbete är inte klart förrän gennackern är helt nere i sin säck i ruffen. Om vi redan har rundat är det endast ditt ansvar att gennackern kommer ned, avsluta ditt jobb även om det behövs besättning på railen.

C Rulla ut focken och hjälp lä gennackerskot ut för att underlätta för ‚ att dra runt och ned gennackern. När gennackern är nedtagen till 1/3 släpp då både bogspröts- och gennackeruthalaren samtidigt, detta garanterar att bogsprötet kommer in helt. När du ser att sprötet är helt inne meddela “SPRöTET INNE” till „ , detta för att undvika kollisioner vid upprundningen.

D Närma dig lämärket på ett sådant sätt att du kan falla av 3° – 5° . Detta gör att trycket i gennackern minskar vilket underlättar nedtagningen.

Lä-nedtagning av gennackern

A Ge dig själv tillräckligt med tid att nå gennackerfallet och dess skotlås så att du kan lossa den ordentligt på kommando. Ibland kan det vara svårt att nå skotlåset. Släpp inte fallet snabbt om det inte är sagt så. Stanna vid fallet tills gennacker är helt nere. När du sedan går ned i brunnen tar du med dig halshornet in innanför mantåget.

B Ta tag i foten på den överskotade gennackern och försök att “flippa” in underliket innanför mantåget. Samla ihop gennackerns lösa duk och särskilt det närmast vattnet, för att förhindra “trålning”. Fortsätt att samla ihop gennackern tills endast underliket inte är ihopsamlat, då skall bogspröts- och gennackeruthalaren släppas av ƒ och hela gennackern kan samlas in.

Notera: Om bogspröts- och gennackeruthalaren släpps innan hela gennackern är ihopsamlad kommer den garanterat att hamna i vattnet.

C överskota gennackern så mycket du kan med handkraft, detta kommer att kontrollera underliket och göra det lättare för  & ‚ att hålla gennackern borta från vattnet. Om du måste hjälpa till att samla in gennackern, lås då fast skotet eller ge det till „ . När gennackern är insamlad är det du som släpper på gennacker- och bogsprötsuthalen.

D Om du måste gå högt vid nedtagningen så måste en “stretch and blow”-nedtagning tillämpas (innebär att underliket sträcks och fallet släpps snabbt och gennackern samlas in snabbt från underliket. Gennackern kommer att sväva på en luftkudde över vattnet). Om du har utrymme att falla av så minskar trycket på gennackern och den kan halas långsamt. Var beredd på att båten kan skära upp om fallet inte skulle släpas i tid.

Startprocedur

Vid startproceduren är det viktigt att kunna kontrollera farten, detta sker genom att seglen hela tiden skotas och läggs aldrig fast. Man måste hela tiden vara beredd att släppa på seglen och kanske till och med trycka ut storbommen för att bromsa. Det är även viktigt att tidtagningen är tillförlitlig.

Övrigt

En bra vana ombord kan vara att alltid hissa gennackern minst en gång innan varje racetillfälle.

Vid eventuell bestraffning typ 360° kan gennackern sitta uppe, men kom ihåg att rulla ut focken i detta fall. Den förhindrar gennackern att rulla sig runt förstaget.

Nu har vi tillgång till literatur.

Nu har vi fått

  • 2st Domarboken
  • 2st  ”Fartträna med stagade båtar”
  • 2st ”Taktik för kappseglare”

Dessa tre böcker är mycket lärorika särsilt inför allsvenskan. Dessutom är de bra ävan för annan segling som SRS.

Domarboken och taktik är viktiga särsilt för rorsmän och taktiker.

Fartfräning för stagade båtar är bra för segelhanterare.

Passa på och låna dessa böcker tidigt alla kan inte läsa dessa samtidigt.

Hör av er till Janne eller Alex.

 

Mer mys filmer om J/70 🙂

Teorigenomgångar i klubben inför Allsvenskan!

Torsdag 16/4: 19:00 i klubbhuset: Pelle Nihlmark ska prata om J/70 segling inför Allsvenskan.

Pelle Nihlmark är en erfaren rorsman i 606 som har stått på pallen i många 606 SM. Dessutom är han ägare av en J/70 som han kappseglar med. Tanken för denna kvällen är att gå igenom segling med J/70 och gennakerhantering. Ett föredrag som är bra för alla i båten.

Måndag 20/4 19:00 i klubbhuset: Regelkväll med Ann Ekengren

Måndag 27/4 19:00 i klubbhuset: Strategi och taktik på korta baner i mindre fält. Här ska vi gå igenom Starter, rundningar, närdueller, rullslag och annat viktig inför Allsvenskan. Mårten och Janne.

Dags redan idag att börja förbereda oss på för vad som komma skall i Allsvenskan!

Vi bör vara väl förberedda till Allsvenskan, att segla entyp på korta banor är krävande. Tid på vattnet är givetvis viktigast, men innan vi kommer dit finns både indivudell och teamträning att göra.

Vi har två olika grupper ombord på båtarna

  • Bakre gruppen är rorsman och taktiker.
  • Främre gruppen är segelhanterarna

För att vi alla ska vara väl förberedda ska/bör: rorsman och taktiker läsa genom ”regelboken” och ”Taktik för kappseglare” Dessa böker är beställda och kommer till kubben inom två veckor och vi har beställt två ex av varje.

Segelhanterare bör gå igenom allt om J/70 på Youtube och läsa boken ”Fartträning av stagade båtar” Även denna bok kommer köpas in.

Ingen tid att förlora, kontakta Mårten för lån av böcker. För de som vill läsa redan idag, lånar Mårten ut sina egna böcker.